nl us

Vernieuwing van de Repressie Brandweer Amsterdam Amstelland

In maart 2011 heeft Brandweer Amsterdam Amstelland getraind in het kader van het project 'vernieuwing van de repressie'. Middels dit project wil brandweer Amsterdam lering trekken uit nieuwe technieken en reeds bestaande tactieken.

De groep is eerst naar Stockholm gevlogen. Daar heeft projectleider Richard Jansen een ontmoeting met brandweer Stockholm geregeld. De groep werd verdeeld in 3 groepen: Een groep bevelvoerders, deze hebben inzichten uitgewisseld met lokale bevelvoerders; 'insatsledäre'. De tweede groep betrof de middenkaders officieren. Deze groep is gaan praten over het uitvoeren en implementeren van nieuwe technieken en tactieken. De laatste groep waren de hogere kader officieren. Deze hebben met de commandant van brandweer Stör Stockholm gesproken over het leiden van een grote organisatie.

Na deze boeiende ontmoeting is de groep 3 dagen gaan trainen op het oefenterrein van TLO Deen BV en SRTC in Skövde. Ricahrd Jansen en Flinn Deen hadden een programma opgesteld waarin het RSTV model en nieuwe technieken centraal stonden. De bevelvoerders hebben deze training uitgevoerd. De officieren, waaronder Ricardo Weever en Loek Pfundt bekeken met grote interesse de nieuwe technieken en tactieken.

Op vrijdag heeft de groep nog een bezoek gebracht aan brandweer Stör Göteborg waar een gelijk programma als dat in Stockholm gevolgd is werd afgelegd. Na dit bezoek vloog de groep weer terug naar Amsterdam.

Brandweer Amsterdam komt in totaal vier keer trainen in Zweden.

Amsterdam april 2011